ZANATI

Najnovije vesti

Novo!!! Polaganje preko SKYPE-a

Polaganje preko skype-a

Centar za obrazovanje Braća Stamenković vam omogućuje polaganje preko SKYPE-a, VIBER-a ili WHAT'S UP-a iz bilo kog kraja Srbije ili iz inostranstva.

Detaljnije

Polažite u Vašem gradu

Polažite u vašem gradu

Centar za obrazovanje Braća Stamenković vam omogućuje polaganje u Vašem gradu.

Detaljnije
  • 1

Informaciono tehnološka (IT) struka

Osnovni kurs ( Windows, Word i Internet )

Sertifikat za Osnovni kurs se daje se nakon provere znanja iz osnova operativnog sistema WINDOWS (osnovna podešavanja, rad sa datotekama i folderima, njihovo kreiranje, kopiranje, premeštanje i sl.), programa za obradu teksta WORD (osnove podešavanje papira – dimenzije, margine i sl., formatiranje slova – vrste, veličine i sl, formatiranje pasusa ili paragrafa i rad sa tabelama) i INTERNET (osnove poznavanja bar jednog internet browser-a – IE, Mozzilla Firefox, Google Chrome, prijem i slanje elektronske pošte)

Poslovni kurs ( Windows, Word, Internet i Excel ili Power Point )

Poslovni kurs obuhvata program „Osnovni kurs“ na višem nivou i program za tabelarne proračune EXCEL (osnovna podešavanja papira, štampanje, kreiranje tabela, grafički prikaz podataka – izrada grafikona, rad sa formulama i osnovnim funkcijama) ili programa za izradu prezentacija POWER POINT (praktična izrada prezentacije neke ideje, proizvoda, firme i sl).

IT struka

OPŠTE INFORMACIJE:

Prilikom provere stručne osposobljenosti, polaznici polažu tri predmeta:

  1. Organizacija i zaštita na radu;
  2. Tehnologija zanimanja;
  3. Osnove struke i Praksa.

Provera stručne osposobljenosti za polaznike koji rade na određenim poslovima najmanje 3 (tri) meseca, što se dokumentuje uverenjem ili potvrdom poslodavca (privrednog društva, agencije, preduzetničke radnje itd.) koja se bavi delatnošću iz oblasti za koju polaznik aplicira, organizuje se na taj način što se polažu prva tri predmeta, dok se u rubriku ''praksa'' upisuju podaci o već obavljenom praktičnom delu provere znanja.

Polaznici koji uspešno polože sve ispite, dobijaju diplomu o stručnoj osposobljenosti za konkretno zanimanje, sa kojima mogu raditi u privatnom ili državnom sektoru. Diplome, tj. sertifikati ili uverenja o stručnoj osposobljenosti, upisuju se u zvaničnu matičnu knjigu Centra, u skladu sa Pravilnikom o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih ("Službeni glasnik RS", broj 89/2015) i garantuju da je njihov vlasnik kvalifikovan i stručan da samostalno obavlja delatnost.

 

Zakazivanje termina za proveru stručne osposobljenosti:

Se vrši svakog radnog dana od 08:00 – 16:00 časova na brojeve telefona
011/2764428, 0652292220
ILI PUTEM emaila:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Potrebna dokumentacija na dan ispita:

  • isčitana licna karta (ukoliko je sa čipom) ili kopija bez čipa.
  • kopija poslednje stečene diplome.
  • potvrdaposlodavca (privrednog društva, agencije, preduzetničke radnje itd.) koja se bavi delatnošću iz oblasti za koju polaznik aplicira.