KURSEVI I OBUKE

Obuka za nadogradnju svilenih trepavica

trepavicePoštovani polaznici,

Centar za obrazovanje Braća Stamenković organizuje osnovnu obuku za nadogradnju svilenih trepavica.

Planom obuke I edukacije predviđeno je upoznavanje polaznika sa tehnikom 1:1, materijalima I alatima koji se koriste kao I načinom održavanja higijene istih , skidanje I dopuna (korekcija) nadogradjenih trepavica, higijena I nega svilenih trepavica.

Na ovom kursu Vam je raspoloživa potrebna  literatura kao I neophodni materijali i preparati. Stečeno znanje praktično ćete uvežbavati  kako bi sve naučeno odmah mogli da primenite.  Kandidati koji uspešno završe naš kurs steći će dovoljno praktičnih znanja  da ovu uslugu  obavljaju potpuno samostalno kako u nekom od salona tako I kroz mogućnost da ovu delatnost započnu sami .

Fond časova predviđen za ovu obuku je 6, a cena  kursa je 21.000 RSD.

U cenu je uračunato:

  • korišćenje neophodnih materijala I aparata
  • stručna literatura,
  • troškovi organizacije ispita,
  • izdavanje odgovarajuće diplome (sertifikata).

ONO ŠTO NAS IZDVAJA OD DRUGIH JE ŠTO NAKON ZAVRŠENOG KURSA KOJI PODRAZUMEVA POLAGANJE PRAKTIČNOG I TEORETSKOG DELA, DOBIJATE   MEĐUNARODNO   PRIZNAT SERTIFIKAT  O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI SA KOJIM MOŽETE RADITI KOD NAS ILI BILO GDE U SVETU.

Upis sertifikata (diplome) u radnu knjižicu se vrši preko Nacionalne službe za zapošljavanje, direktno u dosije kandidata. Uslov za to je da se kandidati nalaze na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a.