VESTI

  • VESTI
  • Provera stručne osposobljenosti i izdavanje diplome

Provera stručne osposobljenosti i izdavanje diplome

Provera stručne osposobljenosti

Organizujemo i sprovodimo postupak provere stručne osposobljenosti polaznika.

CENTAR ZA OBRAZOVANJE BRAĆA STAMENKOVIĆ (u daljem tekstu – Centar), u cilju poboljšanja kvaliteta znanja, povećanja broja zaposlenih u Republici Srbiji i razvijanja dodatnih radnih veština, organizuje i sprovodi postupak provere stručne osposobljenosti polaznika, što omogućava, kako poslodavacima, tako i pojedincima, lakše zapošljavanje i dostizanje optimalnog nivoa stručnosti za obavljanje određenog zanimanja.

Provera stručne osposobljenosti vrši se u prostoru Centra, a u slučaju većeg broja polaznika - u firmi u koj su zaposleni.

Neformalno obrazovanje odraslih, čiji sastavni deo predstavlja i provera stručne osposobljenosti, namenjeno je osobama koje su delimično ili potpuno završile formalno obrazovanje (osnovnu ili srednju školu, u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju), a koje žele da unaprede svoje veštine ili da se, putem ovog vida neformalnog obrazovanja, prekvalifikuju u drugo zanimanje.

Na opisani način, polaznici faktički proširuju stečeno stručno znanje, zbog zahteva tržišta rada i radi sticanja znanja o novim tehnikama i tehnologijama i njihovoj primeni.

Prilikom provere stručne osposobljenosti, polaznici polažu četiri ispita:

  1. Organizacija i zaštita na radu;
  2. Tehnologija zanimanja;
  3. Osnove struke;
  4. Praksa;

Provera stručne osposobljenosti za polaznike koji rade na određenim poslovima najmanje 3 (tri) meseca, što se dokumentuje uverenjem ili potvrdom poslodavca (privrednog društva, agencije, preduzetničke radnje itd.) koja se bavi delatnošću iz oblasti za koju polaznik aplicira, organizuje se na taj način što se samo polažu ispiti, dok se u rubriku ''praksa'' upisuju podaci o već obavljenom praktičnom delu provere znanja.

Svi ispiti (osim prakse koja se dokazuje potvrdom, tj. uverenjem), polažu se usmeno pred ispitivačem (tri pitanja iz svakog predmeta), ili u pisanoj formi – u obliku testa.

Polaznici koji uspešno polože sve ispite, dobijaju diplomu, sertifikat ili uverenje (po želji polaznika) o stručnoj osposobljenosti za konkretno zanimanje, sa kojima mogu raditi u privatnom ili državnom sektoru, tj. otvoriti samostalnu zanatsku radnju, trgovinsku ili uslužnu delatnost.

Polaznici koji ne polože neki od ispita, isti mogu polagati nakon 7 (sedam) dana od dana prvog pokušaja, a taj period koriste za dodatnu pripremu za ispit. Ispite koje su položili ne polažu drugi put, već im se isti priznaju.

Akti koje izdaje Centar garantuju ostvaren standard stručih kompetencija za obavljanje određenog posla i ostvaren standard kvalifikacije za određeno zanimanje.

Diploma (sertifikat, uverenje), budući da se radi o neformalnom obrazovanju i proveri stručne osposobljenosti za konkretno zanimanje, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, polazniku ne podiže stepen stručne spreme, ali je validan dokaz stručnosti, što pruža veliku prednost prilikom zaposlenja.

Potrebna dokumentacija za proveru stručne osposobljenosti:

  1. lična karta (očitana lična karta ili kopija lične karte koja nije sa čipom);
  2. diploma o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (kopija);
  3. potvrda o obavljenoj praksi (original).