KURSEVI I OBUKE

Kurs šminkanja

ŠminkanjePoštovani polaznici,

Centar za obrazovanje Braća Stamenković organizuje obuku za šminkere.

Planom obuke I edukacije predviđen je teorijski I praktični deo kursa. Polaznike ovog kursa upoznajemo sa priborom koji je potreban za rad šminkera, kao I sa načinima održavanja higijene tog pribora. Upoznajemo ih sa anatomijom lica, tipovima kože, tehnikama nanošenja šminke, kako se koriguju nedostaci na licu a ističe ono što je lepo.

Plan obuke iedukacije:

 • upoznavanje sa materijalima I održavanje njihove higijene
 • priprema kože lica za šminku
 • pravilno konturisanje lica
 • pokrivanje nedostataka na koži
 • izbor boje
 • dnevna šminka I večernja šminka
 • šminka za svečanost i scenska šminka.

Na ovom kursu Vam je raspoloživa potrebna  literatura kao I neophodni materijali i preparati. Stečeno znanje praktično ćete uvežbavati  kako bi sve naučeno odmah mogli da primenite.  Kandidati koji uspešno završe naš kurs steći će dovoljno praktičnih znanja  da ovu uslugu  obavljaju potpuno samostalno kako u nekom od salona tako I kroz mogućnost da ovu delatnost započnu sami .

Vremensko trajanje obuke, kao i dinamiku predavanja dogovarate sa mentorom, cena obuke je 39.900 RSD.

U cenu je uračunato:

 • korišćenje neophodnih materijala I aparata
 • stručna literatura,
 • troškovi organizacije ispita,
 • izdavanje odgovarajuće diplome (sertifikata).

ONO ŠTO NAS IZDVAJA OD DRUGIH JE ŠTO NAKON ZAVRŠENOG KURSA KOJI PODRAZUMEVA POLAGANJE PRAKTIČNOG I TEORETSKOG DELA, DOBIJATE   MEĐUNARODNO   PRIZNAT SERTIFIKAT  O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI SA KOJIM MOŽETE RADITI KOD NAS ILI BILO GDE U SVETU.

Upis sertifikata (diplome) u radnu knjižicu se vrši preko Nacionalne službe za zapošljavanje, direktno u dosije kandidata. Uslov za to je da se kandidati nalaze na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a.